Homepage of Technische Universität Dresden

Personal tools
Home » ... » Institut für Software- und Multimediatechnik » Lehrstuhl Softwaretechnologie » Team

Struktureinheit

Sections

Team


Management more less

Prof. Dr. rer. nat. habil. Uwe Aßmann
Tel:(+49) 351 463 38463
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2087, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden

Achtung! Da Prof. Aßmann vielfältigen Pflichten nachkommen muss, sollten Sie sich zunächst an Frau Heber wenden.
E-Mail:
WWW:http://web.inf.tu-dresden.de/~ua1/

Secretary more less

Katrin Heber
Tel:(+49) 351 463 38463
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2086
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden

Bitte senden Sie Ihre Prüfungsanfragen per E-Mail!
Please send your request for your examination via e-mail!
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Research Employee more less

Dr.-Ing. Birgit Demuth
Tel:(+49) 351 463 38442
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2085
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dr.-Ing. Sebastian Götz
Tel:(+49) 351 463 38346
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2082, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://www.inf.tu-dresden.de/~s9288421

Dipl.-Medieninf. Christian Piechnick
Tel:(+49) 351 463 38377
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2078, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dr. rer. nat. Barbara Speck
Tel:(+49) 351 463 38443
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2084, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Medieninf. Ronny Kaiser
Tel:(+49) 351 463 39179
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2082
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Inf. Georg Püschel
Tel:(+49) 351 463 38796
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden Fakultät Informatik Institut für Software- und Multimediatechnik Lehrstuhl Softwaretechnologie D-01062 Dresden
Address:Besucheradresse: Zi. APB 2078 Nöthnitzer Str. 46 01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://georgpueschel.de .

Dipl.-Medieninf. Jan Falkenberg
Tel:(+49) 351 463 38117
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2094, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Medieninf. Sebastian Werner
Tel:(+49) 351 463 39227
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2078
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

MSc. Christopher Werner
Tel:(+49) 351 463 38471
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2098, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Drittmittel ??? Employee more less

Dipl.-Inf. René Schöne
Tel:(+49) 351 463 38209
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2097, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Medieninf. Max Leuthäuser
Tel:(+49) 351 463 42073
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2081, 2. Stock,
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Inf. Carl Mai
Tel:(+49) 351 463 38301
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2098, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Inf. Ronny Seiger
Tel:(+49) 351 463 38286
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2076, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:https://tu-dresden.de/Members/ronny.seiger

Dipl.-Inf. Thomas Kühn
Tel:(+49) 351 463 38252
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2094
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~s4560758/

Dipl.-Medieninf. Maria Piechnick
Tel:(+49) 351 463 37857
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2078, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Inf. Johannes Mey
Tel:(+49) 351 463 38311
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2098, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

M.Sc. Mariam Zia
Tel:(+49) 351 463 38252
Fax:(+49) 351463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Faculty of computer science
Institute for Software and Multimedia Technology
Department of Software Technology
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2094
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

Dipl.-Ing. Karsten Wendt
Tel:(+49) 351 463 38608
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
D-01062 Dresden
Address:Zi. APB 2098, 2. Stock, Westflügel
Nöthnitzer Str. 46
01187 Dresden
E-Mail:
WWW:http://st.inf.tu-dresden.de/

PhD students more less

Dipl.-Medieninf. Jan Polowinski
E-Mail:
WWW:http://www-st.inf.tu-dresden.de/semvis/blog/

Student Assistant more less

Ian Alexander List
E-Mail:

Markus Hamann
E-Mail:

Ing. Beatrycze Kmiec
E-Mail:

Fabian Tolkmitt
E-Mail:

Daniel Langner
E-Mail:

Stephan Pirnbaum
E-Mail:

Uwe Schmidt

Lukas Stracke

Alumni more less

Prof. Heinrich Hußmann
Tel:+49-89/2180-4650
Fax:+49-89/2180-4652
Postal
Adress:
Heinrich Hußmann
Universität München, LFE Medieninformatik
Amalienstr. 17
80333 München
Germany
Address:Room 507 (5th floor)
E-Mail:
WWW:http://www.medien.ifi.lmu.de/team/heinrich.hussmann/

Anita Pohlink

Dipl.-Inf. Christoph Seidl
E-Mail:

Dr. rer. nat. Steffen Zschaler
E-Mail:
WWW:http://www.steffen-zschaler.de

Dr.-Ing. Birgit Grammel

Dr.-Ing. Henrik Lochmann
E-Mail:
WWW:www.mentalmotive.com

Konrad Voigt

Dipl.-Inf. Florian Heidenreich
E-Mail:
WWW:http://fheidenreich.de/work/

Dipl.-Inform. Mike Fischer

Dipl.-Inform. Falk Kemmel (geb. Fünfstück)

Dipl.-Softwaretech. Anne Thomas

Dr.-Ing. Sten Löcher
E-Mail:
WWW:http://www.sten-loecher.de/

Dr.-Ing. Jan Reimann
E-Mail:
WWW:http://jan.reimone.net/

Dipl.-Ing. Frank-Ulrich Kumichel

Dr.-Ing. Mirko Seifert
E-Mail:

Dr.-Ing. Ilie Savga

Dr.-Ing. Jendrik Johannes
E-Mail:
WWW:http://jjohannes.de/index.html

Dr.-Ing. Sebastian Richly
E-Mail:

Dipl.-Inf. Christoff Bürger
E-Mail:

Dr.-Ing. Andreas Bartho
Fax:0351 / 463 38459
E-Mail:

Dr.-Ing. Falk Hartmann
E-Mail:

Dipl.-Softwaretech. Barbara Wittek
E-Mail:

Dipl.-Ing. Rosmarie Pjater
E-Mail:

Dr.-Ing. Katja Siegemund
E-Mail:

Dipl.-Inf. Sebastian Cech
Fax:+49 351 463 38459
E-Mail:

Dr.-Ing. Christian Wende
E-Mail:

Dipl.-Inf. Matthias Schmidt

Dr.-Ing. Sven Karol
E-Mail:
WWW:http://scholar.google.de/citations?user=JKrgVm8AAAAJ&hl=en

M.A. Christiane Wagner
E-Mail:

Dr. Jakob Henriksson

Dr.-Ing. Julia Schroeter
E-Mail:

Dr.-Ing. Claas Wilke
E-Mail:

Dr.-Ing. Simone Röttger

Dr. Somayeh Malakuti
E-Mail:
WWW:http://www.somayehmalakuti.com/

Technical Staff more less

Bernd Lange
E-Mail:

Honorary Professor more less

Prof. Dr. Bernhard Hohlfeld
Tel:+49 151 22645479
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Honorarprofessur Automotive Software Engineering
D-01062 Dresden
E-Mail:

Prof. Dr. Uwe Kubach
E-Mail:

Prof. Dr. Frank J. Furrer
Tel:+41 (0)79 401 48 60
Fax:(+49) 351 463 38459
Postal
Adress:
TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Honorarprofessur Softwarearchitektur komplexer Systeme
D-01062 Dresden
Address:TU Dresden
Fakultät Informatik
Institut für Software- und Multimediatechnik
Honorarprofessur Software Architecture of Complex Systems
D-01062 Dresden
E-Mail:

Guests more less

Maureen Maier
E-Mail:
WWW:http://eecs.umich.edu/

Harry Sneed
Postal
Adress:
ANECON GmbH in Wien & Dresden
Address:Harry Sneed teaches Software Engineering for Wirtschaftsinformatiker at the University of Regensburg, Software Maintenance, Test and Measurement for Phd students at the University of Szeged, Software Evolution and Product Management for the Fachhochschule
E-Mail:

Last modified: 19.10.2015 16:24
Author: Sebastian Götz

Contact

Secretary
Katrin Heber
Tel.: +49 351 463-38463
Fax: +49 351 463-38459
Brief EMail Iconkatrin.heber@tu-dresden.de

Address:
Nöthnitzer Straße 46,
Zi. 2086


Postal Address:
TU Dresden
01062 Dresden

Packets:
TU Dresden
Lehrstuhl Software-
technologie
Nöthnitzer Straße 46
01187 Dresden


Admin Bereich