Event Calendar

Filter entries

Oct 29, 2019; Colloquium

Biologisches Kolloquium, Alternative Methoden zur biologischen Charakter­isierung dopingrelevan­ter Substanzen

Fakultät Biologie
Details
05:00 PM - 06:30 PM
Andreas-Schubert-Bau, HS 28
Zellescher Weg 19, 01069 Dresden

Dr. Annekathrin Keiler, TU Dresden