Sächsisch-Polnischer Innovationstag / Saksońsko-Polski Dzień Innowacji

Sächsisch-Polnischer Innovationstag: „Personalisierte Biomedizin und Medizintechnik “ / Saksońsko-Polski Dzień Innowacji: „Spersonalizowana Biomedycyna i Technologie Medyczne“

19. – 20. September / 19. – 20. Września

Eine Verarbeitung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
Nie przetwarzamy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim.

Anmeldung/ Rejestracja  

Bei Teilnahme am Innovationstag (September 20), registrieren Sie sich bitte jeweils für
einen Workshop der Round Table Workshops A sowie einen der Round Table
Workshops B.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Programm auf der Webseite.
Jeśli biorą Państwo udział w Dniu Innowacji (20 września), proszę zarejestrować się
również na jeden z warsztatów Round Table A oraz jeden z warsztatów Round Table B. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej.

Eine Bestätigung der Anmeldung wird an Ihre o.g. E-Mail Adresse gesendet. / Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na wyżej wpisany adres e-mail.